Korona

Helsemyndighetene tillater nå en gradvis åpning av de normale aktivitetene i samfunnet. Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste har startet opp igjen med arbeidsrelaterte helseundersøkelser, samtaler, vaksinering m.m. Aktiviteter rettet mot arbeidsmiljøet som vernerunder, ergonomivurderinger, målinger, møter m.m. kan nå avtales fortløpende. For kursene som ble utsatt før påske, kommer vi tilbake med ny dato.

Eiker og Modum BHT har utarbeidet retningslinjer som ivaretar smittevernhensyn, og vi er glad for at situasjonen nå gradvis normaliseres.

EMBHT kan bistå med råd og veiledning vedrørende korona, både når det gjelder akutt håndtering av ulike situasjoner, med risikovurderinger og konkrete smitteverntiltak i den enkelte virksomhet.  Vi tilbyr også lederstøtte og psykososial oppfølging ved behov.

Myndighetenes informasjon er samlet her:   https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/ og  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Her finner du nettkurs fra FHI for virksomheter som driver en- til – en behandling (frisører m.m.)