Korona

Helsemyndighetene tillater nå en gradvis åpning av de normale aktivitetene i samfunnet. Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste har startet opp igjen med arbeidsrelaterte helseundersøkelser, samtaler, vaksinering m.m. Aktiviteter rettet mot arbeidsmiljøet som vernerunder, ergonomivurderinger, målinger, møter m.m. kan nå avtales fortløpende.…