Kurs

Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste har mange ulike kurstilbud innenfor forebyggende HMS-arbeid og kan skreddersy kurs for medlemsbedriftene.  Kurskalender for 2019 finner du her.

Ta kontakt ved spørsmål eller påmelding til kurs på telefon 32 75 52 30 eller mail post@embht.no.

Grunnkurs i arbeidsmiljø (Verneombudsopplæring)
Målgruppe er verneombud, AMU-medlemmer og ledere. Kurset er tilpasset kravene i arbeidsmiljøloven § 6-5 og «Forskrift om organisering, ledelse, og medvirkning», kapittel 3. Kurset går over 3 ½ dag, og vi kjører åpne kurs vår og høst.

HMS-kurs for ledere
Kurset oppfyller krav i arbeidsmiljøloven § 3-5 og arbeidstilsynets veiledning til aml. § 3-5. Veiledningen utdyper hvorledes bestemmelsen skal forstås, og gir en fremstilling av hvilke temaer som bør inngå i en helse-, miljø- og sikkerhetsopplæring av arbeidsgiver.

Systematisk HMS-arbeid
Internkontroll. Denne typen kurs tar sikte på å gi en innføring i hva som ligger i begrepet, samt hva som er krav til skriftlig dokumentasjon. Kurset tilpasses den enkelte bedrift. Det kan også være direkte hjelp til å utarbeide spesielle prosedyrer eller lage internkontrollsystem som er tilpasset egen bedrift.

Førstehjelpskurs
Vi driver ulik opplæring i førstehjelp:

  • Livreddende førstehjelp og aktuelle skader tilpasset bransjen (3 timer)
  • Industrivern (10 timer): Førstehjelpskurs tilpasset industrivernet i bedriften
  • Hjertestarter: Opplæring i bruk av hjertestarter
  • Øvelser i førstehjelp: For industrivern og andre

Ergonomi
Vi kan holde kurs om ergonomi tilpasset den enkelte bedrift. Som regel besøkes arbeidsplassen i forkant slik at vi kan observere og ta bilder til bruk ved undervisningen. Eksempel:

  • Ha det bra foran skjermen – kurs i tilrettelegging av dataarbeidsplassen
  • Opplæring i forflytningsteknikk for ansatte på syke og aldershjem
  • Opplæring i forflytningsteknikk for ansatte i barnehager
  • Hvordan forebygge plager i muskel- og skjellettsystemet

Kjemisk og fysisk arbeidsmiljø

Innemiljø: Kurs om innemiljø og luftkvalitet. Problemer og løsninger.

Kjemisk helsefare: Hva er farlig? Om merking, risikovurdering og håndtering.

Risikovurdering:Innføring i enkle metoder for å vurdere risiko.

Smittevern: Smittefare / smitterisiko/ hygiene – for deg som jobber med smittefare.

Støy: Hvordan påvirkes helse og arbeidsmiljø.

Verneutstyr: Valg og bruk av verneutstyr i egen bedrift.

Kurs i varme arbeider: Oppfyller krav fra Norsk Brannvernforening

Organisatorisk og mellommenneskelig arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø: Mellommenneskelige forhold og kommunikasjon.

Rus: Arbeidsmiljø og rus – et kurs om rusmidler og arbeid (AKAN).

Stressmestring: Hvordan takle stress i hverdagen? Avspenningsteknikker.

Konflikthåndtering/ mobbing: Ulike måter å håndtere konflikter og mobbing på.

HEFA: Hva er en HElseFremmendeArbeidsplass?

Omstillinger i arbeidslivet: Hva er normale reaksjoner? Hvordan sikre smidige omstillingsprosesser?

Sykefravær: Fraværs- og nærværsfaktorer, rutiner for oppfølging av sykemeldte.

Kriseoppfølging: Normalreaksjoner på unormale hendelser. Rutiner for forebygging og oppfølging av ansatte etter hendelser.