Medlemskap

Type avtaler

Det finnes ulike typer medlemskap. Dette spesifiseres i en kontrakt med hver medlemsbedrift. Bedriften betaler en årlig kontingent som gir tilgang til alle tjenester innenfor valgt medlemskap. I samarbeid med hver bedrift lages det konkrete årsplaner ut fra bedriftens ønsker og behov. I tillegg kan alle medlemmer ta kontakt for bistand ved behov.

Hva er inkludert

For bedrifter som har «fullverdige medlemsskap» er alle våre tjenester inkludert i prisen. Unntak er egenbetaling for mat og materiell på kurs. Vi må også belaste bedriften for analyser og vaksiner som vi må kjøpe eksternt. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle.

Hvorfor velge oss?

Kjerneverdier for Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste er: Lokal kunnskap og personlig service, høy kompetanse på helse og arbeidsmiljø. Vi er en stabil leverandør av tjenester, som tenker langsiktig og jobber systematisk.

Konsulentoppdrag

Vi påtar oss konsulentoppdrag for bedrifter som ikke er medlemmer. Oppdragene kan være innen:

  • Undervisning/Opplæring
  • Miljø/Sikkerhet
  • Måling og utredning av eksponering samt vurdering av ergonomiske forhold på arbeidsplassen.