Om oss

Litt om oss

Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste har lang erfaring innenfor bedriftshelsetjeneste. Eiker BHT ble startet i 1977 og Modum BHT i 1984. Vi er en fellesordning som eies av våre 385 medlemsbedrifter og drives på non-profit-basis. Eiker og Modum BHT er godkjent av Arbeidstilsynet, og Eiker BHT var den første godkjente bedriftshelsetjenesten i Buskerud. Fra og med 01.01.2019 inngår også Sigdal og Krødsherad Bedriftshelsetjeneste i virksomheten. Vi er med i et ledernettverk for bedriftshelsetjenester som dekker hele landet.

Vi har bred tverrfaglig kompetanse innenfor forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø. Våre tjenester er kvalitetssikret og kunnskapsbaserte, og arbeidet er basert på myndighetenes krav og retningslinjer for bedriftshelsetjeneste. Driften av Eiker og Modum BHT finansieres av en årlig kontingent pr. ansatt i medlemsbedriftene. Vårt styre velges av medlemsbedriftene på årsmøtet.

Målsetting

Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste sin hovedmålsetting er å bistå medlemsbedriftene i deres arbeid for å skape og opprettholde trygge og sunne arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten skal også bistå medlemsbedriftene med å oppfylle krav som stilles i lover og forskrifter.

Kjerneverdier for Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste er:
Vi er en lokal leverandør som har lokal kunnskap og gir personlig service. Våre medarbeidere har til sammen meget høy kompetanse på forhold som angår helse og arbeidsmiljø. Vi ønsker å være en stabil, langsiktig og systematisk samarbeidspartner for våre medlemsbedrifter.

Hva sier forskriftene om bedriftshelsetjeneste?

Arbeidsmiljølovens § 3-3 omhandler arbeidsgivers plikt til å ha bedriftshelsetjeneste. I «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» Kap 13 står det hva arbeidsgiver skal bruke bedriftshelsetjenesten til.
Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste legger vekt på en god dialog med den enkelte arbeidsgiver for å kunne bistå best mulig i det forebyggende HMS-arbeide.