Referanser

Bårudåsen Barnehage SA
Gro Mette Svensli,
styrer

HTS Maskinteknikk AS
Nina Cecilie Solberg,
daglig leder

Nøstret Bo- og Behandlingssenter
Håvard Bakken Jakobsen, daglig leder

Hellefoss Paper AS
Jarle Borgersen,
HR-leder

Bergans Fritid AS
Monika Lorentsen,
HR-konsulent/økonomi

Modulvegger AS
Bent Olafsen,
Produksjonssjef

Kundetilfredshetsundersøkelse ble gjennomført høsten 2017 med svært gode resultater. Svarprosent og resultater lå gjennomgående høyere enn gjennomsnittet for bedriftshelsetjeneste-bransjen.