Tjenester


Helse

Helseundersøkelser tar utgangspunkt i arbeidsmiljøet i bedriften og hvilke risikofaktorer de ansatte er utsatt for på jobb.  Det er fokus på fysiske, kjemiske og biologiske faktorer, som f.eks. støy, støv, vibrasjoner eller nattarbeid. Hensikten er å kartlegge, forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. Hyppighet avhenger av type arbeidsmiljø, lovverk og den enkeltes behov for oppfølging, mest vanlig er innkalling til arbeidsrelaterte helseundersøkelser  hvert tredje år.

Helseundersøkelser kan også inneholde:

 • Medisinske undersøkelser/blodprøver etter vurdering og behov
 • Henvisning til spesialist, utredning
 • Henvisning til videre behandling
 • Vaksinering

Arbeidsmedisinsk poliklinikk: Alle medlemmer kan bestille time ved plager som helt eller delvis har sammenheng med arbeidsmiljøet.

Helseattester som trengs i arbeidet, f.eks. til førerkort. Bedriftslegen er godkjent petroleumslege og utsteder helseattest for arbeid offshore.

Miljø / Sikkerhet

Systematisk HMS-arbeid:

 • HMS-systemer, internkontroll
 • Planlegging, rutiner, revisjoner

Fysisk arbeidsmiljø

 • Måling/kartlegging av lys, støy, støv, kjemikalier, inneklima etc.
 • Ergonomisk kartlegging
 • Risikoanalyse
 • Vernerunde
 • Foreslå forbedringstiltak
 • Råd ved ombygging og planlegging av nye arbeidsplasser

Mellommenneskelige/organisatoriske forhold

 • Kartlegginger
 • Kommunikasjon/Konflikthåndtering
 • Stressmestring
 • Løsningsfokusert tilnærming (LØFT)
 • Helsefremmende arbeidsplasser
 • Lederstøtte
 • Coaching/Veiledning
 • Kriseoppfølging
 • Omstilling
 • Gruppeprosesser

Sykefravær

 • Rutiner for sykefraværsoppfølging
 • Oppfølging av enkeltpersoner
 • Funksjonsvurdering
 • Tilrettelegging av arbeidsplassen

Rus/Spillavhengighet

 • Forebygging
 • Oppfølging av enkeltpersoner