Funksjonsvurdering KOF

Eiker og Modum BHT kjører kurs i funksjonsvurdering med bruk av Krav- og Funksjonskjema (KOF) for helsepersonell i bedriftshelsetjenesten. KOF en spesialvurdering som benyttes i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i situasjoner der det er behov for nærmere analyse av personlig funksjon opp mot jobbkrav. BHT bidrar som veileder og styrer samtalen. KOF-skjemaet er et hjelpemiddel for å sammenligne arbeidstakerens funksjonsevne med de kravene som faktisk stilles i jobben. Vi hjelper arbeidsgiver og arbeidstaker til å finne fram til de områdene hvor det er et gap mellom krav og funksjon. Deretter diskuteres tiltak for å endre / tilpasse jobbkrav eller å forbedre / kompensere personlig funksjon. Tiltakene man blir enige om skrives inn i et oppsummeringsskjema som partene skriver under på.      

KOF-skjemaet tar for seg følgende områder:

  • psykiske/kognitive funksjoner
  • sosiale funksjoner
  • tilpasning til fysisk miljø
  • dynamisk bevegelse
  • statisk arbeid
  • arbeidstid

Krav- og funksjonskjema som verktøy ble utviklet av Modum Felles Bedriftshelsetjeneste i 2003 – 2006 med bakgrunn i IA-avtalens økte fokus på funksjonsvurdering ved oppfølging av sykefravær. Det ble da gjennomført et evalueringsprosjekt av metoden med støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond. Rapporten  fra prosjektet finner du her. Vi samarbeider også med  avdeling for Arbets- och miljömedicin i Uppsala som står for opplæring i metoden for foretakshälovården i Sverige.

 

Klikk her for å logge inn og få tilgang til skjemaene

 

De som har deltatt på kurs og trenger nytt passord til KOF-skjemaene, kan ta kontakt på mail til  tove@embht.no eller post@embht.no